Nad Płociczną - Drawieński Park Narodowy

Rzeka Płociczna w Drawieńskim Parku Narodowym