Theth National Park, Prokletije - Albania Shqipëria

Albania Shqipëria 1507-00966C