Theth, Prokletije - Albania Shqipëria

Albania Shqipëria 1507-00979C