Krej-Lurë - Albania Shqipëria

Albania Shqipëria 1507-01004C