Borie-Lurë - Albania Shqipëria

Albania Shqipëria 1507-01013C