Fushë Lurë - Albania Shqipëria

Albania Shqipëria 1507-01027C