Qarrishte, Shebenik-Jabllanice National Park - Albania Shqipëria

Albania Shqipëria 1507-01051C