Dormition of Saint Mary Cathedral Church Voskopojë - Albania Shqipëria

Albania Shqipëria 1507-01081C