Qeparo i Sipërm - Albania Shqipëria

Albania Shqipëria 1707-01040C