Theth, Prokletije - Albania Shqipëria

Albania Shqipëria 1707-01044C