Berat - Albania Shqipëria

Albania Shqipëria 1807-00259C