Venetian Tower, Butrint National Park - Albania Shqipëria

Albania Shqipëria 1807-00293C