Theth National Park, Prokletije - Albania Shqipëria

Albania Shqipëria 1807-00316C