Białowieża National Park, Poland

Białowieża National Park, Poland 0905-00301C