Białowieża National Park, Poland

Białowieża National Park, Poland 1001-00061C