Białowieża National Park, Poland

Białowieża National Park, Poland 1010-01395C