Białowieża National Park, Poland

Białowieża National Park, Poland 2105-00063C