Trzyrzeczki - Biebrza National Park, Poland

Biebrza National Park, Poland 0705-00632C