Giełczyn (2014 y.) - Biebrza National Park, Poland

Biebrza National Park, Poland 1405-00276C