Kovatchevitsa, Rhodope Mountains - Bulgaria

Bulgaria 1607-00575C