Natural monument - Wydrzy Głaz, Drawa River - Drawa National Park, Poland

Drawa National Park, Poland 1410-01051C