Natural monument - Wydrzy Głaz, Drawa River - Drawa National Park, Poland

Drawa National Park, Poland 2007-00106C