Passo di Giau - Dolomites, Italy

Dolomites, Italy 1609-01002C