Niedźwiada stream - Karkonosze National Park, Poland

Karkonosze National Park, Poland 1501-00148C