The Wkra River Nature Reserve - Mazovia, Poland

Mazovia, Poland 0804-00121C