Village Klakowo - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland 0608-03235P