Village Soce - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland 0908-00715C