Berezowo - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland 1001-00056C