Wojnówka - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland 1010-01417C