Tykocin - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland 1307-00708C