Makówka - Podlachia, Poland

Podlachia, Poland 1307-00776C