Słowiński National Park, Poland

Słowiński National Park, Poland 1307-00828C