Little auk, dovekie (Alle alle), Sør-Spitsbergen National Park - Spitsbergen

Spitsbergen, Arctic 0606-00380C