Fjord Hornsund, Sør-Spitsbergen National Park - Spitsbergen

Spitsbergen, Arctic 0606-00642C