Glaucous gull (Larus hyperboreus), Sør-Spitsbergen National Park - Spitsbergen

Spitsbergen, Arctic 0606-01081C