Revdalen, Sør-Spitsbergen National Park - Spitsbergen

Spitsbergen, Arctic 0606-02727P