Revdalen, Sør-Spitsbergen National Park - Spitsbergen

Spitsbergen, Arctic 0709-01532C