Czerwona Woda stream - Stołowe Mountains National Park, Poland

Czerwona Woda stream, Stołowe Mountains National Park, Poland 2108-00082C