Czerwona Woda stream - Stołowe Mountains National Park, Poland

Czerwona Woda stream, Stołowe Mountains National Park, Poland 2110-00146C