Udziejek Lake - Suwałki Landscape Park, Suwałki Region, Poland

Suwałki Region, Poland 0505-02225P