Głazowisko Bachanowo Nature Reserve - Suwałki Landscape Park, Suwałki Region, Poland

Suwałki Region, Poland 0608-02493C