Turtul - Suwałki Landscape Park, Suwałki Region, Poland

Suwałki Region, Poland 1405-00366C