Kluczysko Lake - Suwałki Landscape Park, Suwałki Region, Poland

Suwałki Region, Poland 1608-00920C