Holy Cross Monastery - Świętokrzyski National Park

Świętokrzyski National Park, Poland 0805-00223C