Łabędź niemy (Cygnus olor) - Estonia

Łabędź z młodym nad Bałtykiem