Kapliczka wotywna w Porębie Wielkiej

Zabytkowa kapliczka w Porębie Wielkiej