Kampinos (trzciny poruszone wiatrem) - Impresje

Fotoimpresje