Ławskie dęby - Kampinoski Park Narodowy

Stare dęby w Kampinosie