Cerkiew św. Jana Teologa w Kaneo - Ochryda, Macedonia Północna

1707-00830c