Dawny budynek służby więziennej w Nieznajowej 2007 r. (spłonął) - Magurski Park Narodowy

Nieznajowa w Magurskim Parku Narodowym